Skip to content

TARNE & TINGIMUSED

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Klaaskõrs OÜ e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.stikla.ee asuva Klaaskõrs OÜ e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on Klaaskõrs OÜ (registrikood 14734834 , asukoht Tallinna linn, Tööstuse tn 47d-48, 10416 , e-post info@stikla.ee, edaspidi Müüja), ja e-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

2. Hinnad

2.1 Kõikide e-poes müüdavate toodete (edaspidi Kaup) hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

2.2 Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2.3 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui Kaup on laost otsa saanud (peale tellimuse esitamist selgub, et tellitav Kaup sai laost otsa). Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud Kauba eest ettemaksu teha.

3. Ostukorv  ja müügilepingu sõlmimine

3.1 Ostja poolt e-poest välja valitud kauba müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava kauba puhul. Ostukorvis tehtud muudatuste kinnitamiseks tuleb klikkida nupul „Uuenda“.

3.2 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

3.3 Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb klikkida nupul „Edasi“. Ostja suunatakse kontaktandmete sisestamise lehele. Olge kontaktandmete sisestamisel lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4 Klikkides kontaktandmete sisestamise lehel nuppu „Edasi“ suunatakse Ostja transpordiviisi valiku lehele.

3.5 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale – Müüja kasutab selleks Omniva teenuseid maksumusega 3 eurot saadetise kohta.

3.6 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Klaaskõrs arvelduskontole.

4. Müügilepingu eest tasumine

4.1 Pangalingiga – E-poes saab tasuda Kauba eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, Nordea, LHV (Pangalinke pakub Maksekeskus AS)

4.2 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Lepingu jõustumise kohta informatsiooni saamist asuma müügitehingut täitma, väljastades müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Kauba toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel 3-5 tööpäeva jooksul (Omniva, Smartpost).

5.3 Juhul, kui Ostja poolt tellitud Kaupa ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui Kaupade tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi antakse teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaeg.

5.4 Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Ostja poolt tasutud summa tagastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

5.5 Kui Ostja poolt tellitud Kaup on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et täpsustada Kauba kohaletoomise aeg.

5.6 Kullerfirma toimetab Kauba Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.7 Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.8 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja partiinumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid, vastavalt punktis 6 kehtestatud Tingimustele.

5.9 Ostukorvis kuvatavad transpordi hinnad kehtivad Eesti Vabariigi piires. Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

6. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

6.1 Ostjal on õigus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Müüja elektronposti aadressile info@stikla.ee

vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga. Müüja tagastab Ostjale lepingus toodud Kauba maksumuse koos transpordikuluga.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab Ostja kirjutama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul e-kirja, milles Ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemise korral saada Müüjalt tagasi Kauba maksumuse koos transpordikuluga või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Ostja poolt loetakse asja tagastamise kohustus tähtaegselt täidetuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud 14 päeva jooksul, alates taganemisavalduse tegemise päevast.

6.3 Füüsilisest isikust Ostjal puudub õigus Tingimuste 6.2. alusel müügilepingust taganeda, kui müügilepingu objektiks olevat Kaupa on:

6.3.1 Kaup, mis on Ostjale spetsiaalselt tellitud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 Kaup, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, sest on olnud kasutuses;

6.3 Tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kaup peab olema seisukorras, mida võib eeldada, kui kaupluses kaubaga tutvutakse.

6.4 Kauba tagastamisega seotud transpordikulud tuleb tasuda Ostjal vastavalt valitud tagastamise viisile. Juhul kui Ostjal on võimalik Kaup tagastada sama uksekoodi alusel, millega tellimus kätte saadi ning tagastamine on seetõttu Müüja kulul, on Müüjal õigus tagastuskulu tasaarveldada tagastamisele kuuluvast summast.

6.5 Kui pärast Kauba tagastamist Müüja poolt teostatud Kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud Kaup on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Kauba tagastamisest. Müüjal on õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. 

6.5.1 Ostja on kohustatud Kauba väärtuse hüvitama juhul kui Kaup on Ostja poolt ümber töödeldud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

6.5.2 Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7.  Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

7.1 Pretensioonide esitamise õigus:

7.1.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kauba kättesaamise hetkel.

7.1.2 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada Kauba kasutamise. 

7.1.3 Puudusega Kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@stikla.ee pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus koos fotoga. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

7.1.4 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. 

7.1.5 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.1.6 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagastamist, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa asendada; Kauba asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 

7.1.7 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

7.1.8  Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

7.2 Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

7.2.1 Pretensiooni esitamise õigus on Kauba mittevastavuse puhul kaks aastat alates Kauba üleandmisest Ostjale. Kahe aastane pretensiooni esitamise õigus laieneb nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

7.2.2 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7.2.3 Lisaks pretensiooni esitamise õigusele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda. 

7.2.5 Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadud summa 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest koduleheküljel www.stikla.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel info@stikla.ee

8.4 Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu, veebikeskkonna http://ec.europa.eu/odr kaudu või kohtule. Menetlustingimustega saab tutvuda siin. Komisjoni pöördumine on Ostjale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 30 euro. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

8.5. Lisaks võib Ostja interneti teel ostetud kaupade või teenuste kohta esitada kaebuse Euroopa Liidu poolt loodud veebisaidi kaudu ning leida vaidluse menetlemiseks sõltumatu kolmas osaspool („vaidluste lahendamise üksus”). 

 9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Ettevõte Klaaskõrs OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Klaaskõrs OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9.2. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega, õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (sh nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid edastatakse vaid vajalikul määral kauba kohale transportimiseks vajalikele firmadele – Omniva, Itella SmartPOST OÜ vms.

9.3. Klaaskõrs OÜ veebipoel on õigus kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.

9.4. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9.5. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.

9.6. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.

14 päevane taganemisõigus

 • Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest (vastavalt Kasutajatingimused punktile 6). Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga.

• Ostja ei saa Kaupa tagastada kui toode on Ostjale spetsiaalselt tellitud, arvestades Ostja isiklikke vajadus või Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades.

• Taganemiseks on vajalik Ostjal saata taganemise teade e-postile info@stikla.ee, kus on märgitud ära tagastatav kaup, arve number ja arveldusarve number kuhu Kauba ja transpordikulu eest tasutud summa tagastatakse.

 Kauba tagastamisega seotud transpordikulud tuleb tasuda Ostjal vastavalt valitud tagastamise viisile. Juhul kui Ostjal on võimalik Kaup tagastada sama uksekoodi alusel, millega tellimus kätte saadi ning tagastamine on seetõttu Müüja kulul, on Müüjal õigus tagastuskulu tasaarveldada tagastamisele kuuluvast summast. 

• Itella SmartPosti pakiautomaadi või Itella SmartPosti kulleri teenust kasutades palume Kaup saata pakiautomaati Balti Jaama Turul, aadressil Kopli 1, Tallinn. Pakiautomaat asub 0. korrusel MyFitness spordiklubi kõrval.

• Müüja kannab tagastatud Kauba eest raha tagasi Ostja arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse laekumisest. Ostja on kohustatud tagastatud kauba toimetama Müüjani 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saatmisest. Kui Kaup ei ole nimetatud tähtaja jooksul Müüjani jõudnud, pikeneb tagasimakse tähtaeg päevani, kui Kaup on Müüjani jõudnud. Tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja kasutamata. Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni Kaup, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik Kaubad).